Logo
Ofertowanie

W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu „Wdrożenie e-usług w obszarze ochrony zdrowia w placówkach medycznych NZOZ Centrum IKAR we Wrocławiu” dofinansowanego w ramach działania 2.1 E-usługi publiczne, poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Przychodnia Centrum Ikar zaprasza do składania ofert na realizację projektu. Poniżej zapytanie ofertowe oraz specyfikacja do projektu.

Specyfikacja techniczna v1

Specyfikacja techniczna v2

zapytanie ofertowe UE