Logo
sesja psychoterapii w nurcie systemowym

Terapia systemowa zakłada, że każdy z nas należy do całościowego systemu rodzinnego w którym pojawiający się problem nie jest tylko rozpatrywany z perspektywy indywidualnej, lecz także całościowej, interaktywnej. Oznacza to uznanie faktu, iż rodzina tworzy system, w którym problem czy choroba ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny a nie tylko na chorego. Perspektywa interaktywna zakłada także, że każdy problem wpływa na relację pomiędzy członkami rodziny a celem terapii jest zrozumienie tych problemów, ich genezy, mechanizmów i czynników podtrzymujących. Ważnym elementem terapii systemowej jest wprowadzenie zmiany opartej na różnicy – dzięki wspólnym spotkaniom z terapeutą tworzy się szansa na znalezienie innej opowieści o problemie co otwiera przed rodziną nowe możliwości. Terapia systemowa uznaje dużą wartość wewnętrznych stanów i przeżyć jednostki poszerzając przy tym perspektywę o ich wpływ na znaczące osoby.
Terapia systemowa utożsamiana często z terapią rodzinną ma zastosowanie nie tylko na tym gruncie. Może być z powodzeniem stosowana w terapii indywidualnej, par a także terapii grupowej.
Aby podjąć terapię w ramach NFZ potrzebne jest skierowanie od psychiatry pracującego w Centrum Ikar.