Logo
porada psychologiczna konsultacyjna dla dorosłych

Psychoterapia to forma leczenia polegająca na dialogu i oparta na relacji z terapeutą.

Wstępnym etapem terapii jest konsultacja, w trakcie której zbierany jest wywiad dotyczący problemów lub objawów z którymi zgłasza się pacjent. Pogłębiana jest historia jego życia, dotychczasowe związki oraz relacje z ludźmi. Na jej podstawie odbywa się kwalifikacja do psychoterapii tak by dobrać formę leczenia indywidualnie do pacjenta.

Etap ten kończy zawarcie kontraktu terapeutycznego który określa wspólne, możliwe do osiągnięcia cele oraz formułuje podstawowe zasady współpracy.