Logo
porada psychiatryczna dla dzieci i młodzieży pierwszorazowa
Centrum Ikar specjalizuje  się w diagnostyce i leczeniu  zaburzeń okresu rozwojowego.
Między innymi w:
  • zespoły lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  • zaburzenia depresyjne,
  • zaburzenia nerwicowe
  • zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania
  • zaburzenia odżywiania
  • zespoły nadpobudliwości
  • zaburzenia psychosomatyczne

Po zebraniu pełnego wywiadu lekarz proponuje program  leczenia, który uwzględnia różnorodne odziaływania terapeutyczne w tym formę psychoterapii.