Logo
Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych

PORADNIA UZALEŻNIEŃ CENTRUM IKAR OGŁASZA NABÓR

DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Zapraszamy osoby żyjące w związku z osobą uzależnioną od: alkoholu, narkotyków, leków lub hazardu na grupę terapeutyczną.

Podczas spotkań grupy chcemy rozmawiać o tym:
na czym polega uzależnienie,
jakie są formy pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin,
jak uzależnienie wpływa na członków rodziny,
czym jest współuzależnienie i jak sobie z nim radzić,
jak uzależnienie wpływa na dzieci,
jak rozpoznawać przeżywane emocje,
w jaki sposób radzić sobie z lękiem, złością, itp.

Planowany termin spotkań grupy – środy w godzinach 18.15-19.45.

Miejsce spotkań: Centrum Ikar Poradnia Uzależnień Bulwar Ikara 30.

Udział w spotkaniach grupy jest bezpłatny (w ramach kontraktu z NFZ).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z rejestracją Centrum Ikar tel.717916163