Logo
Grupa dla osób z problemami lękowymi

Grupa dla osób z problemami lękowymi – mgr OLGA DZIURŁAJ

Ilość spotkań: 12 spotkań raz w tygodniu przez 90min.

Grupa: spotkania w małej grupie 6-12 osobowej, zawsze w tym samym gronie osób (min 6 by otworzyć grupę).

Charakter spotkań: terapia poznawczo-behawioralna nastawiona na naukę radzenia sobie z lękiem. Grupa pracuje w oparciu o materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w przyjaznej atmosferze wzajemnej akceptacji
i zrozumienia.

Zapisy możliwe po jednej konsultacji z psychiatrą lub psychologiem

Proponowany termin: poniedziałki 18:30-20:00

Opis

Problemy lękowe mogą dotyczyć bardzo wielu sytuacji, ale wszystkie je łączy jedna cecha: nieprzyjemne, czasem nawet paraliżujące uczucie lęku. Podczas spotkań grupowych uczestnicy uczą się jak działa lęk, co go wywołuje oraz jak sobie z nim radzić. Najpierw przekazywana jest wiedza o działaniu lęku na nasz organizm, poznaniu bardzo ważnych zależności między negatywnym myśleniem, reakcjami z ciała, zachowaniem i lękiem. Uczestnicy wykonują także różne zadania: uczą się relaksacji, prowadzą zapisy, eksperymentują. Wspólnie ustalane są zadania domowe, by praca nad lękiem przekładała się na realne postępy w życiu. Ogromną wartością tego typu spotkań jest też siła płynąca z bycia w grupie. Spotkanie osób z podobnym problemem daje uczestnikom ulgę i duże wsparcie w zmaganiach radzenia sobie z lękami, często niezbyt rozumianymi przez kogoś, kto ich nie doświadczał.

Zapraszamy do grupy osoby doświadczające lęku:

przed oceną innych ludzi, krytyką i wyśmianiem, odzywaniem się w grupie, wystąpieniami, czerwienieniem się
przed atakiem serca, zasłabnięciem, omdleniem, uduszeniem, nagłą śmiercią
o zdrowie, przed zachorowaniem na poważną chorobą
w konkretnych sytuacjach np. przed lataniem, windą, wysokością, pobieraniem krwi, zwierzętami
osoby z tendencją do zamartwiania się różnymi mogącymi nastąpić nieszczęściami, trudnościami i innymi trudnościami, którym towarzyszy uczucie lęku bądź unikanie sytuacji lękowych.

Więcej informacji pod nr tel. 71 791 61 63