Logo
Badanie pamięci

Informujemy, iż w poradniach Centrum Ikar jest możliwość umówienia się na wizytę domową,
podczas której zostanie przeprowadzone badanie neuropsychologiczne,
nazywane również badaniem pamięci.

Koszt wizyty to 250 zł.

Warunkiem odbycia się wizyty jest posiadanie przez pacjenta aktualnego
skierowania od lekarza psychiatry lub neurologa.

Rejestracja pod numerami telefonu poradni:
Krynicka: 71-311-16-58
Bulwar Ikara: 71-791-61-63